Istoric

În anul 2000 s-a mutat familia Ianoş în Culcea, un sat situat la 15 kilometri de Baia Mare. În localitate nu era nici un credincios penticostal. Unii oameni au auzit despre penticostali şi chiar au fost la o biserică penticostală, iar alţii nu ştiau ce se întâmpla într-o astfel de biserică.

Cu ocazia evanghelizării organizate de Biserica Penticostală “Maranata” din Baia Mare, în perioada 1-4 martie 2001, mai multe persoane din Culcea şi-au exprimat dorinţa de a participa (în jur de 20). Impresionaţi de ceea ce au văzut şi auzit acolo au dorit pe mai departe să participe la astfel de slujbe, însă nu a existat un locaş de închinare şi nici vreo casă care să fie destinată acelui scop. Dorinţa din inimile lor nu s-a stins, astfel la data de 11 martie 2001, avea loc prima adunare în casa familiei Ianoş.

Primul botez

În iunie 2001 a avut loc primul botez, deşi a fost doar o singură persoană rodul nu a întârziat să apară. Soacra acestei surori era martoară a lui Iehova dar Dumnezeu i-a cercetat inima şi a început să vină la adunare, devenind apoi membru al bisericii.

În anul 2002 s-au adunat semnături de la membrii şi simpatizanţi în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare, astfel înfiinţându-se Biserica Penticostală “Zorii Dimineţii”, iar în anul 2003 a avut loc primul botez oficial tot al unei surori.

Prima locație

Locul unde se adunau credincioşii era una din cele două camere unde locuia familia Ianoş, pe atunci numărând 9 membrii, iar necesitatea unui spaţiu destinat adunărilor era evidentă. Cu ajutorul Domnului şi al fraţilor în 5 septembrie 2004 se oficiază prima adunare în “odaia de sus”, sală destinată exclusiv adunărilor frăţeşti, tot în casa familiei Ianoş.

Încă din anul 2002 s-au organizat evanghelizări în perioada februarie-martie şi noiembrie-decembrie al fiecărui an,iar Biserica creştea cu fiecare an. În prezent numărând peste 25 de mebrii şi câţiva copii.

Constrirea locașului de închinare

În septembrie 2008 s-a cumpărat un teren destinat construcţiei bisericii, iar de atunci în două duminici din septembrie s-au organizat evanghelizări în aer liber pe acel teren.

În februarie 2010 s-a obţinut autorizaţia de construcţie a bisericii şi s-au demarat lucrările, cât nu s-a putut lucra afară s-a lucrat înăuntru cu post şi rugăciune ca Domnul să trimită ajutoare. S-a turnat fundaţia şi placa, s-a comandat materialul necesar zidăriei. 

Comentariile sunt închise.