Statul

Noi credem că voia lui Dumnezeu este să fim loiali faţă de stat şi faţă de
autorităţile statului.
Cuvântul lui Dumnezeu ne impune recunoaşterea şi respectarea autorităţilor şi a ordinii
de stat (1 Petru 2:13-17; Tit 3:1,2), pe de altă parte aceasta este şi o datorie naţională şi
cetăţenească. Autorităţile statului sunt rânduite de Dumnezeu, pentru păstrarea ordinii
publice, pentru conducerea ţării şi binele poporului (Romani 13:1-5). Noi suntem datori a ne
supune legilor ţării, potrivit Cuvântului lui Dumnezeu. Suntem datori să plătim dările către
stat şi să ne îndeplinim îndatoririle ce ne revin (Romani 13:6-7).
Noi suntem datori a ne ruga pentru autorităţi şi înalta cârmuire (1 Tim. 2:1-3)

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.