Jertfa Domnului

Noi credem că îndreptăţirea credinciosului stă în jertfa Domnului
Isus Hristos şi se primeşte prin credinţă, de la Dumnezeu, odată cu
mântuirea.
Îndreptăţirea vine direct şi numai din partea lui Dumnezeu prin Isus
Hristos. Deci nimeni nu poate să se îndreptăţească înaintea lui Dumnezeu prin
faptele lui proprii şi nici prin faptele Legii Vechiului Testament. Singurul mijloc
de îndreptăţire este jertfa lui Isus Hristos de pe Golgota (Filipeni 3:9; loan 1:12;
Romani 8:1).
Îndreptăţirea se capătă prin credinţa în Numele lui Isus Hristos (loan 3:16).
Prin îndreptăţire omul capătă starea după voia lui Dumnezeu. După ce omul a
ajuns în această stare, are pace cu Dumnezeu (Romani 5:1).
Dumnezeu L-a trimis pe Isus Hristos să sufere şi să moară pentru noi,
plătind pentru păcatelor noastre prin jertfa Sa pe cruce, purtând astfel
pedeapsa pe care o merita păcătosul (2 Cor. 5:21). Îndreptăţirea nu se face prin
faptele noastre bune, ci prin Harul divin.

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.