Ingerii

Noi credem că Dumnezeu a creat îngerii.

a. îngerii
Îngerii sunt făpturi spirituale, create de Dumnezeu, fără păcat, puşi în
slujba Sa (Gen. 19:15; Apoc. 19:9-10). Ei îndeplinesc şi diferite slujbe „pentru cei
ce vor moşteni mântuirea ” (Evr. 1:14; Luca 15:10; Fapte 10:4-6,27; 23:24 etc.)
Îngerii sunt, totodată şi cei care duc la îndeplinire voinţa lui Dumnezeu
executând hotărârea mâniei Lui în ce priveşte pedepsirea celor răi (Mat. 13:39-
41,49).
Sunt mai multe feluri de îngeri care poartă diferite nume, ca: Arhanghelul
Mihail, Arhanghelul Gabriel, serafimii şi heruvimii etc. Fiecare categorie are altă
însărcinare (Gen.
3:24; Isaia 6:6-7; Iuda v. 9; Luca 1:26; Iosua 5:13-15).

b. Căderea lui Lucifer şi a altor îngeri
Diavolul a fost odată luceafăr strălucitor, dar mândrin-du-se a căzut.
Astăzi este căpetenia îngerilor răi, care nu şi-au păstrat locul şi au căzut (Isaia
14:12-14; Iuda 6; 2 Petru 2:4).
Numele lui înseamnă defăimător şi dezbinator. El este numit diavol şi
satana, el înşeală întreaga omenire (Apoc. 12:9) şi toţi oamenii necredincioşi
zac sub puterea lui (Fapte 26:18; Apoc. 12:7-8; 2 Petru 2:4). El este stăpânul şi
dumnezeul veacului acestuia (2 Cor. 4:3-4; Ioan 14:30; Fapte 26:17-18), ucigător
de oameni (Genesa 3:4-5), părintele minciunii (Ioan 8:44), ispititorul (Matei 4:3;
1 Tes. 3:5) şi uneltitorul împotriva copiilor lui Dumnezeu (Iov 1, 9-11; Efeseni
2:16).
El a fost biruit prin jertfa lui Isus Hristos (Ioan 14:30-31; Efeseni 2:16).
Soarta lui va fi aruncarea în iazul cel de foc împreună cu îngerii lui (Mat.
25:41; Apoc. 20:10).
Noi credem că Dumnezeu l-a creat pe om din ţărână.
Omul a fost creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu: trup, suflet şi
duh (Gen. 1:26; 2:27; 1 Tes. 5:23). Omul este o trinitate.
Omul a fost creat curat şi nevinovat, el a fost aşezat în grădina Edenului ca
s-o lucreze şi s-o păzească (Gen 2:15). El a fost înzestrat cu toate atributele unei
fiinţe făcute după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu: sentimente, raţiune şi
voinţă.

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.