Îmbrăcămintea

Noi credem în datoria credincioşilor de a urmări simplitatea în îmbrăcăminte.
Sfânta Scriptură ne învaţă ca, pe lângă supunere şi cumpătare, să fim cuviincioşi şi în
îmbrăcăminte. Credincioşii trebuie să urmărească în îmbrăcămintea lor modestia şi
simplitatea: podoaba lor să fie omul ascuns al inimii; un duh blând, liniştit, umplut cu Duhul
Sfânt, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu (1 Tim. 2:9-10; 1 Petru 3:1-6). Credincioşii
botezaţi cu Duhul Sfânt formează un popor sfânt şi deosebit de lume, deci ei nu trebuie să se
potrivească principiilor lumii, nici să iubească deprinderile ei, care întotdeauna înclină spre
păcat. Prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu (Romani 12:2; Iacov 4:4; Matei 9:24; 1
Corinteni 3:15).

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.