Darurile Duhului Sfânt

Noi credem că lucrarea Duhului Sfânt se manifestă în cele nouă
daruri.
În urma botezului cu Duhul Sfânt, Duhul Sfânt împarte cum El voieşte
diferite daruri duhovniceşti. Sfânta Scriptură ne vorbeşte despre nouă daruri,
şi anume: vorbirea despre înţelepciune, vorbirea despre cunoştinţă, credinţa,
darul tămăduirilor, puterea de a face minuni, deosebirea duhurilor, proorocia,
vorbirea în felurite limbi şi tălmăcirea limbilor (1 Cor. 12:1-10). Toţi credincioşii
trebuie să aibă o măsură oarecare de înţelepciune, cunoştinţă şi credinţă.
Aceasta prin Cuvântul lui Dumnezeu (Romani: 12:2; Ioan 5:39; Mat. 22:29;
Romani 10:17). Darurile Duhului Sfânt sunt supranaturale şi desăvârşite în lucrarea
lor. Exemple: Fapte 8:20; 2 Petru 3:16; Marcu 16:17-18. Credinţa în
Domnul Isus Hristos care face parte din roada Duhului (Galateni 5:22) trebuie
s-o aibă toţi credincioşii, însă nu toţi primesc darul credinţei (Fapte 3:16). La fel,
la primirea botezului cu Duhul Sfânt toţi credincioşii vorbesc în limbi noi, însă
nu toţi au darul de a vorbi în felurite limbi (1 Cor. 12:29-30). Darul vorbirii în
limbi se foloseşte potrivit cu cele scrise în 1 Cor. 14:27-28. În Biserică trebuie să
existe daruri, pentru că ele sunt rânduite şi puse de Dumnezeu pentru zidirea ei sufletească (1 Cor. 12:28); nu primesc toţi credincioşii, ci fiecăruia Duhul Sfânt îi împarte cum voieşte (1 Cor. 12:29-39). Cuvântul lui Dumnezeu ne cere să urmărim dragostea şi să râvnim şi după
darurile duhovniceşti (1 Cor. 14:1).

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.