Cina Domnului

Noi credem în instituirea Cinei Domnului pentru Biserică.

Participarea la Cina Domnului constituie o proclamare a morţii Domnului
Isus Hristos. Cina Domnului este al doilea act de cult după botez ca formă
exterioară în Biserica lui Dumnezeu. Ea este instituită de Însuşi Domnul nostru
Isus Hristos prin întemeierea legământului nou (Matei 26:28; Luca 22:19-20).
Cina Domnului se compune din pâine nedospită şi rodul viţei nefermentat,
care simbolizează jertfirea trupului şi vărsarea sângelui Său pentru păcatele
noastre (1 Cor. 11:24-25).
Cina Domnului este rânduită spre amintirea morţii Domnului Isus şi nu
spre iertarea păcatelor, dar cel ce se împărtăşeşte din ea în chip nevrednic se
face vinovat de nesocotirea trupului şi sângelui Domnului Isus Hristos şi astfel
se împărtăşeşte spre osânda lui însuşi (1 Cor. 11:27-29).
Ea este un simbol care exprimă părtăşia noastră cu natura dumnezeiască
a Domnului nostru Isus Hristos, adică cu trupul şi sângele Lui (1 Cor. 10:16; 2
Petru 1:4), o amintire a suferinţelor şi morţii Sale (1 Cor. 11:26), o proorocie
despre venirea Sa a doua oară. Credincioşii mântuiţi alcătuiesc prin
participarea la frângerea pâinii un singur trup (1 Cor. 10:17).
Frângerea pâinii are, în săvârşirea şi serbarea ei, două momente: primul
simbolizează suferinţele Domnului, al doilea, vizavi de primul, momentul de
cercetare de sine din partea credincioşilor (1 Cor. 11:23-29). La Cina Domnului
nu pot participa decât membrii activi ai Bisericii, botezaţi în apă sau cu Duhul
Sfânt, şi numai după ce s-au cercetat pe sine. Cina se săvârşeşte ori de câte ori
este posibil, fără deosebire de zi sau dată. Este recomandabil să se efectueze
cel puţin o dată pe lună.

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.