Cerul si pamantul

Noi credem că Dumnezeu la început a făcut cerurile şi pământul
(Gen. 1:1).

a. Cerurile. Acolo este scaunul de domnie al lui Dumnezeu (Ps. 103:19;
Matei 5:34) şi locuinţa îngerilor (Matei 18:10). Cuvântul lui Dumnezeu ne arată
că în al treilea cer este Raiul lui Dumnezeu (2 Cor. 12:1-4). Domnul Isus S-a
înălţat la cer şi acolo pregăteşte un loc pentru credincioşii Săi (Ioan 14:2; Luca
24:50-51). în ceruri se află scrise numele celor mântuiţi (Luca 10:20; Ioan
17:24).

b. Pământul. La început Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul (Gen.
1:1), pământul era pustiu şi gol (Gen. 1:2). Dumnezeu prin puterea şi Cuvântul
Său a făcut ca în decursul a 6 zile, pământul să fie bun de locuit şi 1-a dat în
stăpânire omului spre a-1 umple, supune şi îngriji (Genesa 1:31; 26-28).
După intrarea păcatului în lume, Dumnezeu a blestemat pământul (Gen.
3:17-18). Din cauza răutăţii omului Dumnezeu a adus judecată şi pedeapsă
asupra pământului, ca: pustiirea prin potop (Gen. 6:11-13), nimicirea Sodomei
şi a Gomorei (Gen. 19:12-14; 2 Petru 2:6) şi altele. De atunci încoace s-au mai
petrecut diferite cataclisme, potrivit cu cele prezise de Domnul Isus (Mat. 24:7).
La urmă, pământul existent va da loc noului pământ, unde va locui
neprihănirea (2 Petru 3:7, Apoc. 21:1-4).

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.