Botezul în apă

Noi credem că botezul în apă, care se acordă persoanelor care
cred şi care s-au întors la Dumnezeu, trebuie efectuat printr-o singură
cufundare în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt.
Botezul în apă este rânduit de însuşi Domnul nostru Isus Hristos (Mat.
28:19). 

El este un simbol al morţii faţă de păcat, al învierii la o viaţă nouă în
Hristos (Rom. 6:1-4). ÎI pot primi cei care cred şi mărturisesc credinţa (Marcu
16:16, Fapte 8:36). Prin botezul în apă credinciosul este adăugat la numărul membrilor Bisericii lui Dumnezeu (Fapte 2:38-47, Fapte 10:47-48, 1 Petru 3:21).
Credinciosul care s-a botezat trebuie să ducă întotdeauna o viaţa curată şi
sfântă, trăind după învăţăturile Evangheliei (Matei 28:20, Fapte 2:42, Evrei 3:14).
Botezul se primeşte o singură dată prin cufundarea în apă, iar în cazul când
acest act nu a fost îndeplinit după Cuvântul Sfintei Scripturi, se poate face a
doua oară (Fapte 19:2-6).
Botezul în apă se poate primi şi înainte şi după primirea botezului cu
Duhul Sfânt (Fapte 8:12-24; 10:44-48). Cei ce au primit botezul în apă fără a fi
obţinut botezul cu Duhul Sfânt sunt îndemnaţi după Cuvântul lui Dumnezeu să
stăruiască după botezul cu Duhul Sfânt (Fapte 1:4).
Botezul în apă este săvârşit numai de pastori şi prezbiteri ordinaţi
conform rânduielilor Bisericii nou-testamentale.
Copiii credincioşilor, ca şi ceilalţi oameni, nu pot fi botezaţi până ce nu
ajung să se convingă singuri că Domnul Isus este Mântuitorul lor personal
(Fapte 8:37).

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.